Bekijk de documentatie van De Kuil –                 Blok B 

18 Stadswoningen