Verkoopprocedure

Wil je weten hoe de verkoop van de woningen precies in zijn werk gaat? En ben je benieuwd naar de verwachte start bouw? In 9 eenvoudige stappen leggen we je alles uit over het verdere proces!

1 DE START VAN DE VERKOOP

De start van de verkoop kun je zien als de ‘onthulling’ van alle verkoopdocumentatie. Vanaf dit moment presenteren we alle informatie, de plattegronden, de prijzen per woning, de brochure etc.

Dan kom je alles te weten over de woningen in De Kuil. Laat je verrassen door de groene omgeving, de spannende plattegronden en kwaliteit van de woningen. Het verkoopteam van De Kuil staat iedere werkdag voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Neem hiervoor contact op met 1 van de makelaarskantoren. Na de start verkoop heb je de tijd om de documentatie goed door te nemen en je in te schrijven voor de woning van jouw voorkeur. 

 

2 DIGITAAL INSCHRIJVEN VOOR JOUW DROOMWONING

Wil je in aanmerking komen voor een woning in De Kuil? Dan kan je je online inschrijven via deze website. De inschrijftermijn sluit op woensdag 29 maart om 23.59 uur. Inschrijven kan alleen online door tijdig, op het digitale inschrijfformulier je voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aan te geven. De ingevulde informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. Je ontvangt online een bevestiging van je inschrijving. Het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er is maar één inschrijving per huishouden toegestaan. Bij meerdere inschrijvingen wordt alleen de laatste inschrijving meegenomen in de toewijzing. 

 

3 TOEWIJZEN WONINGEN

Nadat de inschrijftermijn is gesloten, vindt er een toewijzing plaats door Heijmans om te bepalen wie welke woning aangewezen krijgt. Dit gebeurt op basis van de op het inschrijfformulier verstrekte informatie. De toewijzing vindt plaats op basis van het bouwnummer van je eerste voorkeur. Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen je inschrijving ongeldig maken. De kandidaten die na de toewijzing op de reservelijst komen te staan, kunnen worden toegewezen door Heijmans wanneer er een woning vrij komt.

 

4 EEN OPTIE OP EEN WONING OF RESERVEKANDIDAAT

Heb je een woning van jouw voorkeur toegewezen gekregen? Dan nemen we contact met je op en bevestigen wij de optie op de toegewezen woning. Ook maken wij een afspraak met je voor een optiegesprek. Tijdens dit gesprek ontvang je de volledige verkoopinformatie waaronder alle contractstukken van de woning.

Heb je, ondanks je tijdige inschrijving, geen woning toegewezen gekregen? Dan word je hier na de loting per e-mail over geïnformeerd en kom je automatisch op de reservelijst. Inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden niet meegenomen in de toewijzing. Deze worden automatisch aan de reservelijst toegevoegd, ná de inschrijvers die het inschrijfformulier wél op tijd hebben ingediend, maar geen woning toegewezen hebben gekregen.

 

5 OPTIEGESPREK

De eerste afspraak is het optiegesprek, dit heb je met één van de verkoopadviseurs. Tijdens dit eerste gesprek nemen we het project en de woning met je door, bekijken de mogelijkheden voor het huis en nemen je mee in de planning en de te nemen stappen in het verkoopproces. Je hebt nu een optie op een woning, het betreffende bouwnummer is dus speciaal voor jou gereserveerd. Na afloop van het optiegesprek plan je een vervolgafspraak in, het koopgesprek. In de tussentijd heb jij bedenktijd om de zaken voor jezelf op een rij te zetten en eventueel financieel advies in te winnen, mocht je dat nog niet hebben gedaan.

 

6 TEKENEN KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

Heb je besloten de woning te kopen, dan kan het koopgesprek doorgaan! Tijdens deze afspraak wordt de koop-/aannemingsovereenkomst doorgenomen en uitgelegd. Als alles duidelijk is, dan zet je je handtekening en is de woning van jou!

Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst zal onze kopersbegeleider contact met je opnemen voor een afspraak over het verdere meer- en minderwerk en uitleg over de showrooms.

 

7 RONDMAKEN FINANCIERING

Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst heb je de tijd voor het rondmaken van de financiering van jouw woning. Dat kan bij een financieel adviseur / hypotheek verstrekker van eigen keuze. Laat je door de verkoopadviseurs goed informeren over wanneer je dit traject in gang kunt gaan zetten en de geldigheidsduur van de hypotheekofferte.

 

8 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN VERVULD EN NAAR DE NOTARIS

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning worden in de koop-/aannemingsovereenkomst vaak opschortende voorwaarden opgenomen. Dit is ook bij De Kuil het geval. Dit zijn voorwaarden waaraan wij nog moeten voldoen, alvorens we daadwerkelijk met de bouw van je woning kunnen starten. Denk hierbij o.a. aan een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van het project en het benodigde voor-verkooppercentage. Zodra alle opschortende voorwaarden uit de overeenkomst zijn vervuld, kan je naar de notaris. Daar vindt de daadwerkelijk eigendomsoverdracht plaats van de grond. 

 

9 START BOUW

Zodra de bouw start, zullen we dit samen met alle kopers vieren tijdens een start bouw feest. Een ideale gelegenheid om je buren te leren kennen! De werkzaamheden voor fase 1,2 en 3 zijn reeds gestart.