Update vanaf de bouwplaats

Februari 2024

Terwijl de blokken E, F en G de laatste afbouwfase ingaan is de bouw van de blokken A en D nog in volle gang!