De omgevingsvergunning voor het totale project is onherroepelijk

De eerste werkzaamheden zijn gestart

Werkzaamheden gestart

Goed nieuws! De omgevingsvergunning voor het gehele project Wonen in De Kuil is onherroepelijk en de grondwerkzaamheden voor De Kuil (fase 1) zijn inmiddels gestart! De damwanden zijn geslagen en de bouwwegen zijn geasfalteerd. Zo begint De Kuil steeds meer vorm te krijgen.

Download de BouwApp

Heb je behoefte aan meer informatie over onze bouwwerkzaamheden en de eventuele hinder en/of overlast hiervan, neem dan contact met ons op via de BouwApp.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

• Scan de QR-code, of ga naar de appstore op uw apparaat om de app gratis te downloaden.

• Zoek in de app naar ‘De Kuil’.

• Open het project en klik op ‘volgen’.

• Selecteer betreffende doelgroep, bijvoorbeeld omwonende.