De Kuil wordt nu ‘bouwrijp’

Vraag je je af wat er nu precies gebeurt op de locatie van De Kuil? Voordat straks de bouw kan beginnen, maakt de gemeente de grond nu ‘bouwrijp’. Bouwrijp houdt in dat de grond geschikt wordt gemaakt om te kunnen bouwen. Het terrein van De Kuil wordt tijdelijk verhoogd en ingezaaid met gras. Deze extra aangebrachte grond blijft ongeveer 6 maanden liggen en erna verwijderd, zodat de grond eronder straks niet meer zakt. Zodra het gras goed sterk is, wordt het hekwerk langs de Brede Hilledijk en de Hilledijk weggehaald. Er kan dan weer gewandeld en gespeeld worden. De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheden voor tijdelijke speelvoorzieningen. In het najaar worden deze grondwerkzaamheden afgerond.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met de gemeente via [email protected]